Op zoek naar echte spiritualiteit!

Niemand ziet de spiritualiteit van God in zijn leven Neem Jezus aan als je vriend en redder van je innerlijke slechtheid en je zult een ander mens worden. Ieder mens denkt goed te zijn, maar ontdekt dat als hij of zij goed wil doen, zijn egoïsme en zijn trots de hoofdrol willen spelen in zijn of haar leven. Uiteindelijk wil je alleen maar goede dingen doen om in een goed daglicht te willen staan of er iets voor terug te verwachten. Verder liegt en bedriegt de mens of houdt zichzelf voor de gek. Durf over je trots heen te stappen en wordt oprecht over jezelf en er is hoop voor jou!

Zijn dood, jou vrijheid
Jezus is gekomen om ons te redden uit deze krankzinnige zieke wereld. Hij is gestorven om onze slechtheid op zich te nemen en de gevolgen ervoor te dragen. Hij is fysiek en geestelijk gestorven en na enkele dagen uit het graf opgestaan. Niemand kan iemand die gestorven is nog kwaad doen. Als we in Jezus dood geloven, worden we één met zijn dood en heeft de duisternis geen grip meer op ons.

Zijn opwekking, eeuwig leven
Omdat God Hem uit de dood heeft opgewekt, ontvangen we leven van Hem als we op Jezus vertrouwen. Zijn heilige Geest die na Jezus’ kruisiging en wederopstanding werd uitgestort over de hele aarde, bewerkt deze geestelijke dood en geestelijke wederopstanding in ons, als we op Jezus vertrouwen. We leren Jezus en God kennen zoals Zij zijn en ervaren diepe innerlijke rust en blijdschap.

Het begint hier
Als we echt op Jezus vertrouwen als een betrouwbare vriend, zal Hij ons dingen leren en op alles wat je vraagt zal Hij je een antwoord geven. Hij zal je de dingen geven die je nodig hebt, waardoor je een zorgeloos leven kan leiden met Hem. Dit leven met Jezus en God is het eeuwige leven. Het begint hier op aarde en gaat voor altijd door.

Grootste spiritualiteit
Als je Jezus en God leert kennen, leer je de grootste spiritualiteit en waarheid kennen. Je zult er geen spijt van krijgen en je kunt als je dat wil altijd terug. Niet dat je dat zou willen, maar het is mogelijk. Ik vertel je dit omdat het einde nabij is. Over een niet al te lange tijd ziet de wereld er niet meer uit zoals we het vroeger kende. Geloof niet dat je een god kan worden door het ontvangen van een merkteken of door aan je DNA te laten rommelen. Je zult daar niet gelukkiger door worden of rust door krijgen. Adam en eva lieten zich ook verleiden door de slang en dachten dat ze goden zouden worden door te doen wat jou werkelijke vijand, de duivel, zegt. Maar in de plaats daarvan verviel Adam tot een zielig mensje en leerde ziekte en de dood kennen. Adam had daarvoor het eeuwige leven en een relatie met God. Maar liet zich verleiden door goedkope leugens. De vraag is of jij jezelf ook hebt laten verleiden. Er is een betere weg.

Wat is waarheid?
Na Jezus dood aan het kruis, Zijn wederopstanding en de komst van Zijn heilige Geest is het weer mogelijk om God echt te leren kennen. Kijk niet naar de zogenaamde christenen die elke zondag naar de kerk gaan. Lees de Bijbel. Daarin lees je dat God je echt wil leren kennen. Christenen in de kerk eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Ze denken van alles te moeten, maar begrijpen niets van de genade van God en het vernieuwende werk van de heilige Geest als je alleen vertrouwd op Jezus. Ze veroordelen elkaar en hebben geen liefde voor elkaar. Neem en hou daar afstand van en leer God en Zijn Zoon Jezus Christus echt kennen.

Je wordt uitgedaagd!
Durf het aan. Je kan altijd terug, maar ik moet je zeggen: Mijn leven is echt veranderd en ik ben gelukkiger dan ik ooit dacht te kunnen worden. Jezus Christus is echt het beste wat je kan leren kennen in deze wereld. Als je Jezus kent, ben je ook niet meer bang voor de dood. Je bent niet meer bang voor andere mensen. En de zorgen voor de toekomst smelten als sneeuw voor de zon. Jezus geeft je die zekerheid van het eeuwige leven.

Bovennatuurlijk wonder
Het is meer dan alleen psychisch; het is een bovennatuurlijke zekerheid en rust in je binnenste. Andere mensen zullen zien dat je gelukkig bent en sommigen zullen jaloers vragen of je verliefd bent. Ze zullen ook dat gene willen wat jij hebt. En het mooie is dat jij dat ook weer aan hun kan doorgeven. Gewoon door over Jezus te vertellen en voor ze te bidden. Als ze dan Jezus willen gaan vertrouwen, wordt Hij ook hun vriend. En als ze op Hem blijven vertrouwen en niet allemaal vreemde regeltjes erbij verzinnen, zullen ze net als jij nieuwe mensen gaan worden.

Wat is jou aandeel?
En wat moet je daarvoor doen? Helemaal niets. Dat is de blije boodschap. Het enige wat God er dan graag voor terug zou willen, is dat je Hem nog meer gaat vertrouwen. Maar dat zal je dan ook vanzelf wel gaan doen. Het leven wordt dan één groot avontuur en je zult van het ene blije moment op het andere gaan. Je zult tegenstand ontdekken en de waarheid achter deze wereld. Je zult grote krachten zien en andere mensen die je het daglicht niet gunnen op je pad krijgen. Maar je grote vriend, Jezus Christus, redder van de wereld, Zoon van God, zal voor je uitgaan als een held die verlost.

Jezus alleen
Hij ziet je problemen en wacht op het moment dat je Hem wil gaan vertrouwen. Dan kun je net als ik zeggen: “Hij is de God die naar me om heeft gezien en vóór ik van Hem kon houden al van me hielt.” Je zult je gaan afvragen waarom niet iemand eerder zo over Jezus heeft verteld en je zult van de ene verbazing naar de andere gaan. Maar je moet oppassen voor andere mensen. Zij die zeggen Jezus te kennen, maar jou regels en traditie willen opleggen en denken het beter te weten dan jij. Ze willen jou winnen als een prijs voor in hun geestelijke prijzenkast. Ze willen jou alleen als een trofee hebben om mee te showen. Hou afstand van deze mensen en vergeet alles wat ze je willen leren. De Geest van Jezus zal je onderwijzen als jij op Hem blijft vertrouwen.

Wat moet ik dan doen?
Maar wat moet je doen om deel te hebben aan deze prachtige belofte? Helemaal niets. Vertrouw op Jezus. Zelf kom ik uit de wereld van de spiritualiteit; een wereld waarin je allerlei bovennatuurlijke gaven kan ontwikkelen en je eigen god bent. Dan moet je van alles doen en weten om iets te kunnen bereiken. Geloof is relaxed! ‘Geloof’ is een zeker weten, een vertrouwen op de levende God die naar je om wil zien, elke dag van je leven. Als je blind wil vertrouwen op Jezus, zal Hij zich actief in je leven laten zien als een betrouwbare vriend waar je mee wakker wordt en de dag mee beleeft. Geloof is niet moeilijk, maar fijn. Ik heb geen dag spijt van de dagen dat ik echt op Jezus heb vertrouwd. Geen moment.

Afscheid van mezelf
Maar wat heeft mij mijn trots, mijn krachten en mijn onafhankelijkheid over boord doen gooien? Waarom ging ik vertrouwen op iets dat ik nog niet kon zien. Zoveel, maar het is samen te vatten in de naam van Gods liefde en genade: Jezus Christus. De blijdschap die ik zag in de ogen van de mensen die Jezus werkelijk kenden. Iets wat ik niet kende. Een intens geluk dat van je gezicht af spettert en dat anderen ook willen hebben. Een gevoel van geborgenheid; weten dat je geaccepteerd bent zoals je bent. Het maakte me niet alleen nieuwsgierig, maar het maakte me ook bereid om heel ver te gaan in het opgeven van mijn eigen godschap. Ik werd een nieuwe mens: het oude ging voorbij en het nieuwe was gekomen!

Alles is in Jezus te vinden! Alles!
Ik hoorde en zag dat er genezingen van ongeneselijke ziekten en aandoeningen plaats vonden en men bevrijd werd van verschillende verslavingen. Kortom: de dingen die ik kende uit de wondere wereld van de spiritualiteit, gebeurde ook bij de mensen die Jezus kende, maar het kostte geen honderden euro’s en het kwam van een liefdevolle God die naar de mensen omzag. Het was voor mij allemaal te wonderlijk om waar te zijn. Maar uiteindelijk heeft die God ook mij gevonden en Hij is ook op zoek naar jou! Ik kan talloze dingen vertellen wat die God allemaal in mijn leven heeft gedaan, maar ik denk dat je nu al wel kan begrijpen, waarom ik geloof…